Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

ALIENACIO MITJANÇANT SUBHASTA DE 260 CONTENIDORS DE RESIDUS DE REBUIG DE 1.100 LITRES

Estat: Licitació deserta

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 25/2013 DE PATRIMONI
 • Data de publicació de l'anunci: 15/05/2013 11:07 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 10/06/2013 13:00
 • Lloc de publicació: BOP 13/05/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?:
 • Lots:

Observacions

 • PENDENT DE DETERMINAR