Ens
 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)
Ens
 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE BICICLETES TOT TERRENY A LLEIDA.

Estat: Adjudicació

Turisme de Lleida

Informació General

 • Expedient: 01/2013-CONTRACTACIO-TURISME DE LLEIDA
 • Data de publicació de l'anunci: 26/06/2013 11:34 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/10/2013 12:13 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Turisme de Lleida
 • Impulsor:
  Turisme de Lleida
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: SEGONS ESTABLEIX LA CLÀUSULA 1.8)DEL PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/07/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: 20/09/2013 12:20
 • Lloc de publicació: BOP 25/06/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Garantia provisional: NO EXIGEIX GARANTIA PROVISIONAL

Adjudicació

Lloc de presentació

 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)