Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT DE CINC VEHICLES (TRES TURISMES, UN TOT TERRENY I UNA FURGONETA, MITJANÇANT SISTEMA RENTING, PEL SERVEI DE LA GUARDIA URBANA (Exp.104/2013-Contractació).

Estat: Licitació deserta

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 104/2013-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 26/06/2013 14:01 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons estableix la clàusula 1.11 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/07/2013 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: BOP 01/07/2013 DOUE 21/06/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: No s'exigeix. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons s'estableix a la clàusula 1.9 del PCAP.
 • Termini d'execució: 60 mesos.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 254.631,04 €
 • Import iva: 53.472,52 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)