Ens
 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)
Ens
 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

CONCURS D'IDEES PER LA CREACIÓ D'ESPAIS GASTRONÒMICS, DE RETAIL I DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

Turisme de Lleida

Informació General

 • Expedient: 1/2015
 • Data de publicació de l'anunci: 10/06/2015 12:47 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Turisme de Lleida
 • Impulsor:
  Turisme de Lleida
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Contracte menor
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 5.2 del plec
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/09/2015 13:00
 • Obertura d'ofertes: Per determinar

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: No es requereix
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 3000€
 • Import iva: 630€
 • Garantia provisional: No es requereix

Lloc de presentació

 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

Lloc d'informació

 • Nom: Turisme de Lleida
 • Adreça: C. Major, 31 25007. Lleida
 • Telèfon: 973700402
 • Fax: 970700416
 • Adreça electrònica: igimenez@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)