Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA JARDINERIA URBANA DE LA CIUTAT DE LLEIDA, SECTOR 1 (EXP. 200/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 200/2016-CONTRACTACIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 01/08/2016 14:23 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 05/12/2016 14:44 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 01/08/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: no s'exigeix. Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: Segons s’estableix en la clàusula 1.9 del PCAP. b)Contracte reservat: Per afavorir la integració laboral de persones amb discapacitats, es considera adient licitar aquesta contractació amb la modalitat reconeguda a la Disposició Addicional cinquena del TRLCSP, modificada per la llei 31/2015 de 9 de setembre, on s’estableix la possibilitat de reservar la contractació a Centres Especials de Treball (CET) i a empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, o en el marc de programes de treball protegit, a condició que al menys el 30% dels treballadors dels CET, empreses d’inserció o programes siguin persones amb discapacitat o risc d’exclusió social.
 • Termini d'execució: Un any a partir de la formalització del contracte. Prorrogable per un any més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 69.938,96 €
 • Import iva: 21% i 10%
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

 • Data de l'acord: 25/11/2016
 • Data de formalització del contracte: 29/12/2016
 • Empresa adjudicatària: UTE SIFU SL EPID SL SAMA SECTOR 1
 • Import: 34969,48 € + 7.206,85 € D'IVA (TOTAL 42.176,33)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  DECRET ADJUDICACIÓ   (544,58 KB)

Observacions

 • ** Contracte reservat a Centres Especials de Treball.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)