Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL CENTRE OBERT NORD-EST (EXP. 198/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 198/2016-Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 01/08/2016 14:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/11/2016 15:38 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 13 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/08/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 01/08/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació no s'exigeix. Solvencia segons consta en la clàusula 11 del PCAP.
 • Termini d'execució: Un mes i mig a partir de la formalització del contracte. No prorrogable.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 99.173,54 €
 • Import iva: 20.826,44 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

 • Data de l'acord: 17/10/2016
 • Data de formalització del contracte: 19/10/2016
 • Empresa adjudicatària: KREUM SA
 • Import: 84.792€+17.806,32 € IVA (TOTAL 102.598,32€)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Decret adjudicació   (748,12 KB)

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)