Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

ADJUDICACIO DE LLICENCIA D'US PRIVATIU DE DOMINI PUBLIC DE 15 ESPAIS EN LA VIA PUBLICA, DESTINATS A LA INSTAL.LACIO I EXPLOTACIO DE PARADES DE GELATS I AMPOLLES D'AIGUA

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 18/2012 PATRIMONI
 • Data de publicació de l'anunci: 25/04/2012 09:07 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/05/2012 15:35 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O:
 • Termini de presentació d'ofertes: 2 D'ABRIL DE 2012
 • Obertura d'ofertes: A determinar
 • Lloc de publicació: BOP 15/03/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 19.110,00 €/TEMPORADA
 • Import iva: 3.439,80 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix

Adjudicació

Observacions

 • INFORMACIO: NEGOCIAT DE PATRIMONI; SR. FELIP ROSELLO; TEL.973700340, CORREU ELECTRONIC: frosello@paeria.es