Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h
Ens
 • Nom: Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Adreça: c/ Cavallers 10-12, 1r pis 25002 Lleida
 • Telèfon: 973700606
 • Fax: 973700488
 • Adreça electrònica: emu@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’ESCALES I ZONA COMUNITÀRIA D’EDIFICIS PROPIETAT DE L’EMU DE LLEIDA SL

Estat: Adjudicació

Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL

Informació General

 • Expedient: S-6/16
 • Data de publicació de l'anunci: 15/06/2017 13:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 21/08/2017 09:40 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Impulsor:
  Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida SL
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: VEGEU PLEC CONDICIONS
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/07/2017 14:00
 • Obertura d'ofertes: 12/07/2017 12:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: VEURE PLEC CONDICIONS
 • Termini d'execució: 1 ANY, PRORROGABLE
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS EUROS (25.500€) IVA EXCLÒS
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 19/07/2017
 • Data de publicació de l'acord: 19/07/2017
 • Empresa adjudicatària: SERVEIS DE MANTENIMENT I MILLORA D'HABITATGES EI, SL
 • Import: 25.000€
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ADJUDICACIÓ SERVEI   (305,65 KB)