Ens
 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00
Ens
 • Nom: Secretaria tècnica de l'Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C. Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: De dilluns a divendres de 08.00 a 15.00 h

Contractació del servei de neteja dels edificis i instal·lacions de l'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Estat: Licitació deserta

Institut Municipal d'Ocupació

Informació General

 • Expedient: 2016.241.0.3581
 • Data de publicació de l'anunci: 21/06/2017 13:01 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Institut Municipal d'Ocupació
 • Impulsor:
  Secretaria tècnica de l'Institut Municipal d'Ocupació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Vegeu Plecs de condicions
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/07/2017 13:00
 • Obertura d'ofertes: La data i hora d'obertura d'ofertes es comunicarà a tots el licitadors i serà a partir del primer dia hàbil desprès del tancament de termini de presentació d'ofertes.
 • Lloc de publicació: BOP 21/06/2017

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Veure plecs de condicions
 • Termini d'execució: 1 any, prorrogable
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 58.677,70€
 • Import iva: 12.322,30€
 • Garantia provisional: S'eximeix

Lloc de presentació

 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00

Lloc d'informació

 • Nom: Institut Municipal d'Ocupació
 • Adreça: C/ Pare Palau, 5 25005 Lleida
 • Telèfon: 973 242 000
 • Adreça electrònica: imo@paeria.cat
 • Horari: DE DILLUNS A DIVENDRES 8:00 A 15:00