Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Adreça: Pl. Paeria, 11 1a planta
 • Telèfon: 973700340
 • Adreça electrònica: prubio@paeria.es
 • Horari: De 10 a 14h.

ALIENACIO DE FINCA RUSTICA, DE 51.360 M2, SITUADA AL POLIGON 7, PARCEL.LA 220 DEL CADASTRE DE RUSTICA, INSCRITA AL REGISTRE DE LA PROPIETAT DE LLEIDA 1, VOLUM 2872, LLIBRE 2019, FOLI 219, FINCA NUM. 102.409

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 44/2012 DE PATRIMONI
 • Data de publicació de l'anunci: 12/07/2012 15:54 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/10/2012 11:45 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Patrimoni
 • Tipologia: Mixte
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Un sol Criteri
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/08/2012 13:00
 • Lloc de publicació: BOP 12/07/2012

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 73.312,20 €
 • Garantia provisional: 1.466,24 €

Adjudicació

Observacions

 • PENDENT DE DETERMININAR