Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SUBMINISTRAMENT I ADQUISICIO DE DRETS D'US DE LLICENCIES, I CONTRACTACIO DE SUPORTS TECNICS I SERVEIS DELS ENTORNS OFIMATIC, SERVIDORS I EINES DE DESENVOLUPAMENT LLIGATS A L'EVOLUCIO DELS PRODUCTES MICROSOFT ACTUALMENT EN EXPLOTACIO A L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 258/2012-Contractació)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 258/2012 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 31/12/2012 13:57 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació:
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons s'estableix a la clàusula 1.12 del PCAP.
 • Termini de presentació d'ofertes: 04/02/2013 13:00 Data de remissió al DOUE: 27/12/2012
 • Obertura d'ofertes: A determinar.
 • Lloc de publicació: BOP 17/01/2013 DOUE 29/12/2012 BOE 19/01/2013 DOGC 10/01/2013

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: No s'exigeix. Solvència: Segons consta en la clàusula 1.10 del PCAP.
 • Termini d'execució: Fins el 31 d'octubre de 2015.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 590.480,46 €
 • Import iva: 124.000,90 €
 • Garantia provisional: No s'exigeix.

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)