Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA. (EXP. 13/2016)

Estat: Licitació anul·lada

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 13/2016 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 04/03/2016 12:14 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 18/04/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: a determinar
 • Lloc de publicació: BOP 29/03/2016 BOE 29/03/2016

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Solvencia: Segons consta en la clàusula 1.9 de PCAP. Classificació: de manera alternativa es podrá acreditar la classificació en el Grup U Subgrup 1 Categoria 5 i en el Grup O Subgrup 1 Categoria 4.
 • Termini d'execució: Durada contracte: quatre anys, prorrogable fins a dues anualitats més.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 19.652.892,56 €
 • Import iva: 2.738.677,70 €
 • Garantia provisional: Noranta mil euros (90.000 €)

Observacions

 • Data enviament anunci DOUE: 03/03/2016. Decret d'esmena i aclariment del PCAP i PPT de data 15 de març de 2016. Jornada explicativa: 31/03/2016. Veure document publicat. 06/04/2016 - Publicat informe relatiu a la jornada explicativa. S'actualitza la relació de treballadors per incorporar més informació. S'incorpora document de preguntes i respostes realitzades pels licitadors. S'afegeix informe tècnic de resposta a les al·legacions presentades als plecs. S'incorporen versions PDF editables dels Plecs Administratius i Tècnics. S'incorpora Decret de modificació dels plecs administratius. S'amplia el termini de presentación d'ofertes.

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)