Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida
 • Adreça: Pl. Paeria, 1 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700300
 • Adreça electrònica: paeria@paeria.cat
 • Horari: de 9:00 a 13:00
Ens
 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)

SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA (Exp. 13/2016)

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lleida

Informació General

 • Expedient: 13/2016 - Contractació
 • Data de publicació de l'anunci: 28/09/2016 10:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/01/2017 15:21 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lleida
 • Impulsor:
  Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Diversos Criteris
 • Descripció T.V.O: Segons consta en la clàusula 1.11 del PCAP
 • Termini de presentació d'ofertes: 07/11/2016 13:00
 • Obertura d'ofertes: A DETERMINAR

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada:
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: optativament: Grup U, Subgrup 1, Categoria 5 i Grup O, Subgrup 1, Categoria 4. Solvencia: Segons cosnta en la clàusula 1.9 del PCAP
 • Termini d'execució: 4 anys, prorrogable 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 19.561.983,47 €
 • Import iva: 2.738.677,68 €
 • Garantia provisional: 90000

Adjudicació

 • Data de l'acord: 10/01/2017
 • Data de formalització del contracte: 01/02/2017
 • Empresa adjudicatària: CLANSER SA
 • Import: 12.800.000€+2.688.000€ d'IVA (total 15.488.000€)
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Decret d'adjudicació   (2386,48 KB)

Observacions

 • * Data enviament anunci DOUE: 27/09/2016. * Es posa a disposició dels licitadors un DVD amb la informació ampliada dels immobles. En l'informe tècnic publicat a "Altra Informació" es pot consultar la forma de recollir el DVD i la seva utilització. * Es posa a disposició dels licitadors un calendari de visites als edificis municipals. Els interessats han de formular petició al servei de contractació (contractacio@paeria.es) ABANS DEL DIA 5 D'OCTUBRE. En l'apartat "Altra informació" està disponible l'informe amb les dates previstes de les visites. *Decret esmena de l'Annex I del Plec Tècnic *Es publiquen els annexes I i IV en format Excel. *Es publiquen consultes i respostes a la licitació.(25/10/2016) *Es publica nova Taula Annex II amb durada en mesos (25/10/2016)

Documentació

Lloc de presentació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Registre General
 • Adreça: Rambla Ferran 32
 • Telèfon: 973700300
 • Horari: Consulteu al web http://www.paeria.cat/omac

Lloc d'informació

 • Nom: Ajuntament de Lleida - Contractació
 • Adreça: Pl. Paeria, 11(edifici Pal·les)1a planta 25007 Lleida
 • Telèfon: 973700307
 • Fax: 973700473
 • Adreça electrònica: contractacio@paeria.es
 • Horari: (d'atenció) de 9:00 a 14:00h (Pel termini de presentació d'ofertes, tingueu en compte que el darrer dia de presentació, l'horari finalitzarà a les 13h. Consulteu l'apartat d'informació general de les licitacions per més informació)